Meer resultaten voor depressie

 
depressie
Depressie.
Je voelt je ook en dit zonder duidelijke redenen, voortdurend angstig of onzeker. Andere mensen met een depressie zijn steeds druk in de weer en rennen achter alles aan, of hebben voortdurend hoofdpijn of andere lichamelijke klachten. Depressie komt ook vaak voor.
Depressie klinisch Wikipedia.
Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Behandelaars, verzekeraars en beleidsmakers spreken van een klinische depressie wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische en statistische handboeken als het International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de Wereldgezondheidsorganisatie, of de in Nederland en in de Verenigde Staten gehanteerde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In 2016 leed ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking of 550.000 mensen aan een depressie volgens RIVM. 1 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf in 2014 8% van de Nederlandse bevolking aan depressief geweest te zijn afgelopen jaar. Geschat wordt dat 20% van de Nederlandse bevolking in zijn leven last krijgt van depressies. 2 De naam unipolaire depressie wordt ook wel gebruikt ter onderscheid van depressies bij bipolaire stoornissen. Oudere beschrijvingen als vitale depressie, melancholie of endogene depressie komen in grote lijnen overeen met de zwaardere vormen van depressieve stoornis. 2 Overige kenmerken.
Wat is depressie? PsychoseNet.
Alles over depressie. Wat is depressie? Wat is depressie? Wat is depressie? Symptomen van depressie. In theorie kan iedereen een depressie ontwikkelen. Mensen met depressiegevoeligheid hebben tijdens een depressieve episode last van een combinatie van somberheid, minder energie, minder interesse, jezelf waardeloos voelen.
Depressie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Je energie is ver zoek. Depressie treft heel wat volwassenen en ouderen, maar ook bij jongeren komt depressie vaak voor, met belangrijke gevolgen voor het leven op school, onder vrienden en thuis in het gezin. Een depressie gaat niet vanzelf over. Praat erover met familie of vrienden en zoek professionele hulp, om te beginnen bij je huisarts. Een gespecialiseerde psychiater raadplegen, eventueel na verwijzing, kan ook. Je kan een depressie behandelen, met psychotherapie en of medicatie. In het geval van een ernstige depressie waar andere behandelingen onvoldoende helpen kan elektroconvulsietherapie ECT aangewezen zijn.
Ik heb een depressie Thuisarts.
De ene mens is van nature kwetsbaarder dan de ander. Een verstoorde balans van neurotransmitters in de hersenen: dit zijn stofjes die onder andere de stemming beïnvloeden. Een moeilijke jeugd. Weinig steun voelen/krijgen van andere mensen. Een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet geeft. Bijvoorbeeld een scheiding of het overlijden van iemand die belangrijk voor u was. Meemaken van geweld mishandeling, verkrachting, oorlogsgeweld. Een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, COPD of reuma. Depressie heeft niets te maken met onwil of een slap karakter. Behandeling van depressie. De behandeling van een depressie gaat in stappen.: U krijgt adviezen om de depressie aan te pakken. Bijvoorbeeld planning wat u per dag gaat doen, elke dag naar buiten en bewegen.
De kenmerken van een depressie Wanneer ben je depressief?
Als je je langdurig neerslachtig blijft voelen, is er misschien sprake van een depressie. Wat is het verschil tussen een dipje en een depressie? Wanneer een dip precies overgaat in een depressie is moeilijk te bepalen. Om de diagnose depressie te kunnen stellen, hebben deskundigen in het handboek DSM-IV een aantal kenmerken geformuleerd waar mensen met een depressie aan voldoen. Volgens deze richtlijn ben je depressief als je minstens twee weken lang somber bent en / of minder interesse en plezier hebt in allerlei dingen én kampt met vijf of meer van de onderstaande symptomen.: duidelijk afvallen of juist aankomen. slapeloosheid of juist veel slapen. traagheid of juist lichamelijke onrust. vermoeidheid, weinig energie hebben. je waardeloos of schuldig voelen. verminderde concentratie of besluiteloosheid. terugkerende gedachten aan de dood, plannen of pogingen om zelfmoord te plegen. Meestal spelen bij het ontstaan van een depressie verschillende factoren een rol. Je kunt kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een depressie, omdat depressies in je familie voorkomen. Een moeilijke jeugd, weinig steun vanuit de omgeving of een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis kan de aanleiding zijn.
Depressie Erfelijkheid.nl.
In deze tekst hebben we het over de unipolaire depressie. Andere vormen zijn psychotische depressie en postnatale depressie. Bij psychotische depressie heeft iemand ook wanen. Vrouwen kunnen na een bevalling een postnatale depressie krijgen. Hoe lang een depressie duurt, verschilt per persoon.
Hoe kan je een depressie herkennen?
Het is daarom aan specialisten om in te schatten of het echt om een depressie gaat of om symptomen veroorzaakt door een lichamelijke ziekte of door geneesmiddelen tegen die ziekte. Een depressie heeft een progressief karakter. Als je eenmaal een depressie hebt gehad, is het risico groter dat je er in de toekomst opnieuw een zal hebben.
Depressie Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfmoord. over depressie bij zwangerschap. over behandeling van een depressie. Carine Crutzen Kijk, dit is mens zijn. Daar hoort ziekte ook bij" Lees verder. Meer over Depressie Volwassenen. Deeltijdbehandeling Depressie PsyQ Heerlen/Maastricht. Geen activiteiten beschikbaar.
depressie Farmacotherapeutisch Kompas.
Bij een depressie met ernstig sociaal disfunctioneren, grote lijdensdruk of met ernstige psychische comorbiditeit wordt psychotherapie of een antidepressivum als initiële therapie aangeboden. Antidepressiva zijn geïndiceerd bij een depressieve stoornis, vooral bij matig ernstige episoden en in het bijzonder bij melancholische of psychotische kenmerken.
GGZ Standaarden.
Aan de slag met somberheid of depressie Indigo.
terugkerende gedachten aan de dood, plannen of pogingen om zelfmoord te plegen. Oorzaken van depressie. Meestal spelen bij het ontstaan van een depressie verschillende factoren een rol. Je kunt kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een depressie omdat depressies in jouw familie voorkomen.

Contacteer ons